Certifieringar

Jag kan certifiera dig att använda DISC i ditt företag eller som konsult gentemot dina kunder. Jag har just nu inga öppna datum, men företagsanpassade eller om en tillräckligt stor grupp om minst 8 personer vill certifiera sig samtidigt sätter jag upp en.

Kontakta mig om du eller ditt företag vill certifiera er.