FinxS Säljbedömning

 

Extended DISC har i samarbetat med Sandler Training under de senaste 15 åren bedömt flera hundratusen säljare. Utifrån dessa erfarenheter har vi tillsammans med Sandler Training skapat en säljbedömning som direkt och smidigt knyter an till våra befintliga DISC-teoribaserade säljbedömningar.
Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger denna nya säljbedömning tydlig och konkret information som skapa en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika sätt för att utveckla färdigheter inom försäljning.

FinxS Säljbedömning är utformad för att stödja säljare att utvecklas och bli mer framgångsrika.

18 säljkompetenser


• Aktivt Lyssnande
• Ambition och Initiativ
• Skapa Rapport
• Bestämd Konkurrenskraft
• Kontrollera Säljprocess
• Kritiskt Tänkande
• Hantera Misslyckanden
• Känslomässig Objektivitet
• Målorientering
• Hantera Invändningar
• Begrepp om Pengar
• Bekräftelsebehov
• Presentation
• Processorientering
• Prospektering
• Kvalificering
• Effektiva Frågor
• Tidsplanering

Säljbedömningen identifierar styrkor och utvecklingsområden inom försäljning. FinxS Säljbedömning återspeglar den nuvarande kompetensnivån. Det innebär att säljaren genom träning och coaching kan utveckla sina färdigheter i alla 18 säljkompetenser.