När jag har arbetat med företag och organisationer så har det alltid handlat om att tydliggöra syftet med att företaget finns, för att sedan tydliggöra roller och uppgifter. Det jag ofta ser som det vanligaste felet är att man blandar ihop sak och affekt. Vi tycker oss naturligt behöva det personliga engagemanget för att kunna bli riktigt dedikerade och prestera på topp, om man i det menar att man gör sitt allra yttersta.  Man behöver hitta det som är kul, för tycker man om sitt jobb, får man en positiv känsla av att jobba så blir allting så mycket enklare och det har bättre förutsättningar för att bli fantastiskt bra.

Världsklass, helt enkelt. Men många lägger fel typ av förväntningar och känslor i utförandet och samarbetet och det skapar otydlighet. Den otydligheten smittar av sig på hela organisationen. Det är ofta det som hindrar företag från att kunna växa, eller att bli än mer framgångsrika.

Man är duktig när alla är glada. Men det är oftast baserat på faktorer som man inte kan påverka. 

Man måste alltså kommunicera tydligare, ta bort prestigen och fokusera på syftet. Men det blir bäst när det faktiskt är roligt, och det har det så mycket större förutsättningar att vara när allt är tydligare.