Salescoaching

Försäljning är så enkelt, och ändå så svårt. Många är de som prövat och många som slutat eller stannat vid medelmåtta. Att bli en riktigt bra säljare kräver att man aktivt arbetar med sin självmedvetenhet och är aktiv och ansvarig för sin egen utveckling. Den digitala utvecklingen har gjort att det säljaren måste upplevas relevant, hen måste bidra med ett värde. Sättet att sälja har också på många sätt förändrats och det är viktigt för säljaren att klara av att ifrågasätta och ta plats. Ja, att vara relevant helt enkelt. 

Kommunikation är extremt viktigt och det är därför ett bra underlag att göra en Finxs säljprofil och en DISC analys för att kartlägga de säljkompetenser som finns. Fördelen med den är att man också tydligt kan identifiera förbättringsmöjligheter utifrån säljmålet. Det är viktigt att hitta drivkraft och glädje. För vill du bli framgångsrik som säljare så är det en stor fördel om du verkligen tycker att det är kul. Du behöver vara motiverad i alla led. Men man behöver också förstå vad som behövs för den produkt, tjänst som man säljer. Och lägga energi på rätt saker och rätt kunder.

Så medvetenhet, glädje, engagemang, kontinuitet och envishet är viktigt. Därför behöver man titta på d resurser man har som säljare. Med finxs säljanalys får du en tydlig karta och förstår vilka delar som du behöver förbättra. 

Det handlar också om att bygga en karaktär.

Vem vill köpa av någon som är oengagerad och sur. Det spelar faktiskt ingen roll om det är nästan gratis.

Men karaktären behöver vara på riktigt och du behöver kunna möta kunden och ge en känsla av att du kan fylla det behov som kunden har.

Som säljare så arbetar man alltid efter mål, var dag och kanske till och med per timme. Så därför handlar det också om vilka mål som man sätter så att man sätter mål som faktiskt tar fram en känsla. Det kan jag hjälpa dig med som enskild säljare, eller med ditt säljteam. 

Vill du sälja mer, boka samtal idag tel 0730 600 352