Försäljning är så enkelt, och ändå så svårt. Kommunikation är extremt viktigt och det är därför ett bra underlag att göra en Finxs säljprofil och en DISC analys för att kartlägga de säljkompetenser som finns. Fördelen med den är att man också tydligt kan identifiera förbättringsmöjligheter utifrån säljmålet. Det är viktigt att hitta drivkraft och glädje. För vill du bli framgångsrik som säljare så är det en stor fördel om du verkligen tycker att det är kul. Något som så klart gäller alla jobb.

Men vem vill köpa av någon som är oengagerad och sur. Det spelar faktiskt ingen roll om det är nästan gratis. Som säljare så arbetar man alltid efter mål, var dag och kanske till och med per timme. Så därför handlar det också om vilka mål som man sätter så att man sätter mål som faktiskt tar fram en känsla. Det kan jag hjälpa dig med som enskild säljare, eller med ditt säljteam.