Medberoende är ett beteende som liksom allt vårt beteende har en grund i vår uppväxt och anknytning i de allra flesta fall. För precis som vanligt är det viktigt att komma ihåg att även om orsaker till vårt beteende ofta följer ett mönster som vi även kan hitta hos andra så är det högst individuellt, och vi kan inte generalisera. 

De allra flesta som skapade ett beteende som vi kallar för medberoende är personer som t.ex presterar för att få en känsla av att vara omtyckta och uppleva att de duger. De tenderar att alltid i alla situationer känna av och tillgodose andras behov före sina egna.

Inte ovanligt är att man inte riktigt vet vad man själv har för behov, för att man aldrig har ställt sig frågan.  Att inte känna att man är nöjd utan andras bekräftelse och att man presterar något, att förminska sig själv och aldrig vara nog. Det är att ha en låg självkänsla, eller som många kallar det en prestationsbaserad självkänsla. 

Ett sådant beteende finns det ingen balans i och man riskerar att bränna ut sig och uppleva en väldigt stor stress, som för många leder till utbrändhet. Många återupprepar negativa mönster i kärleksrelationer, eller stannar kvar i relationer med missbrukare, eller i andra destruktiva relationer. 

Att öka självkänslan är möjligt om man arbetar envist med det. Att vårt beteende går att ändra är möjligt därför att den bild som vi har om oss själva är en vald sanning. Valda sanningar kan man förändra. 

Det allra viktigaste är att du tar tag i situationen nu. Ta hjälp och förändra ditt liv. Lever du i en destruktiv relation, en relation där det är du som arbetar för att behålla relationen och kanske till och med hjälper och stödjer din partner i sitt negativa beteende. Ta reda på vilka konsekvenser relationen har. Vad vill du ha ut av en relation? När du är lycklig, hur är det då? Ställ frågor och våga lyssna på svaren. Det kan vara så att bakom smärtan finns det som du själv upplever som lycka. Du behöver bara våga öppna dörren och gå dit.