Jag ger dig möjligheten att göra enskild kommunikations och beteendeanalys för att använda som ett verktyg i din utveckling och som med fördel kan användas som en grund för våra coachingsamtal. Inte minst är detta väldigt kraftfullt om du behöver utveckla din kommunikation, förstå dina styrkor och kartlägga dina utmaningar.

Det ger dig en förståelse för andra likväl som dig själv och gör att du ännu tydligare ställer rätt frågor till dig själv.

Analysen är lätt att göra, 26 frågor som du svarar på nätet.

Jag tar ut en analys i ett format som passar dig. Man kan anpassa profilen efter ditt yrke eller din situation.

Är du chef, ledare, projektledare eller säljare, eller är du i ett annat sammanhang där detta kan vara ett stöd, eller vill du bara använda det som ett generellt stöd för din personliga utveckling. Det har egentligen ingen betydelse. Vi anpassar det efter ditt behov.

Du bokar en återkoppling och genomgång av analysen. Går du hos mig i samtal eller coachning  så kan detta användas som underlag för vårt arbete. Självklart så går det bar att boka endast en genomgång som i igår i priset när du köper en profil, och självklart så får du med dig analysen digitalt och i analogt format när du går. Enskild profil kostar 2000:- ink återkoppling