Vilken ledare är du? Vilken syn på ledarskap har du? Vilka värderingar arbetar du efter? Ledarskap för mig är att kunna leda någon att leda sig själv. Men de allra flesta som arbetar som chefer behöver ett ledarskap som anpassar sig efter situation och medarbetare.

Man kan inte leda alla på samma sätt. Därför kanske det viktigaste för ledare är att lyssna. Både på sig själv och andra och höra vad medarbetar verkligen säger. Att leda är att kunna tydliggöra en vision och ge den till personalen som gör den till sin.

Det moderna ledarskapet handlar mycket om att faktiskt göra visionen till personalens, och att de då gör den till företagets.

För att kunna göra det som måste man vara tydlig i sina värderingar och arbeta med attityd och egna mål. Det kan jag hjälpa dig med.