top of page

Är du en rosa elefant? Eller är du det som du gör?Tänk på en rosa elefant. Är du en rosa elefant? Nej, för du är inte det som du tänker. Du är inte dina tankar. Hur funkar det då?


Ett inte så enkelt svar är att det är flera saker som är delar av vår personlighet, och att det inte bara är tankar, eller handlingar. Men när vi tittar på att förändra vårt beteende är min erfarenhet att det kan vara mest gynnsamt att titta på en omständighet runt en situation, och vilka automatiska tankar vi får då.


Automatiska tankar är en begrepp inom kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar på snabba och spontana tankemönster eller reaktioner som uppstår automatiskt i olika situationer. Dessa tankar är ofta snabba och kan vara omedvetna eller halvmedvetna.


Om vi fångar upp dem kan vi se mönster i vårt beteende och vilka konsekvenser som det får på kort och lång sikt.


För att förändra beteende så behöver vi på ett ärligt sätt titta på det faktiska beteendet. Det är också lättare då att se mönster och hitta vad som orsakar beteendet.


Min erfarenhet säger mig att det ofta ör en eller några upplevelser som skapat grunden för beteendet.


Är det så enkelt? Nej inte riktigt. Det finns flera faktorer, bakgrund, familj, uppfostran,traumatiska händelser, och inte minst anknytning till föräldrar.


När man vet vart beteendet kommer från och man känner sig klar med att bearbeta det, är det mest gynnsamt att hitta en lösning. Det gör man med en kartläggning, och tittar på hur man vill att det ska vara istället.


Du är inte en rosa elefant, men kanske kan du bete dig som en


6 views
bottom of page