top of page

Hoppa högre än alla andra. Stå still.


Att ha en förebild, att ha en förebild som är den personen som du vill vara. Det skapar en fantastisk motivation. Tänk dig att du är huvudpersonen i ditt eget liv. Den personen som utför de handlingar och prestationer som du vill göra. En du 2:0. Vi människor är egentligen karaktärer i en pjäs eller film. Vi skriver rollen själv, och vi har själva möjligheten att föreställa oss vilken karaktär som vi vill ska spela huvudrollen i våra liv. När du strävar emot ditt mål så stöter du på hinder. Hur hade din förebild gjort? Hur hade den personen som du vet har uppnått det som du vill uppnå, eller som du är säker på hade haft kapaciteten att uppnå det? Hur hade den personen tänkt? Om du hade varit den personen som du vill vara, hur hade du gjort då?

Om du fortsätter utmana dig själv att möta dina hinder på det sättet och att bygga den karaktär som du vill ska vara du, så kommer det att bli du. Faktum är att den redan är det. Den karaktären är din resurs. Den karaktären är det som gör det möjligt för dig att bli dina drömmar. Inte för att du uppnår dem, utan för att du lär dig använda dina resurser på ett sätt som gör att du faktiskt redan är där.

25 views
bottom of page