top of page

Ställ in känslan, och ta makten över mötet.


Är det så att du någon gång har upplevt att du har kunnat förändra ditt mående genom att tänka på någonting som varit positivt? Om det är så? Varför använder du dig inte av det oftare? Innan du går in på mötet. Innan du går iväg till jobbet. Vilken känsla vill du ha? Vad vill du förmedla. Du har ansvaret för den energi och den känsla som du tar med in i mötet. Vad händer om du fokuserar på att bidra med positiv energi i varje möte? Om du frågar dig vilken energi som du vill ge dina kollegor, partner, eller kund? Pröva redan imorgon. När du vaknar ställ in din känsla, bestäm den energi som du vill förmedla och vad du vill bidra med. Gå upp tio minuter tidigare i morgon, sätt dig i lugn och ro och andas och fokusera på den känslan. Känn efter vilken person du kommer att vara under dagen och vad du vill förmedla och bidra med. Börja dagen med rätt frekvens. Var skillnaden som gör skillnad.


14 views
bottom of page