top of page

Att ha rätt är inte viktigt När det nu är så många konflikter i världen så får jag tanken om det där att ha rätt är så viktigt. Jag har själv inte fokus på att ha rätt, utan fokuserar oftare på lösning, och att det viktigaste är något annat än just ha rätt.

 

Med det sagt så är det så för mig, inte för alla. För en del människor är det just väldigt viktigt att ha rätt, och det är ju så klart också så att om man aldrig brys sig om att ha rätt så kan det lätt bli så att man inte sätter gränser och lite eller mycket suddar ut sig själv.

 

Så vad som är viktigt, är tror jag att faktiskt känna till vad som är viktigt för dig och i vilka situationer som det är viktigt. Att vara prestigelös är bra, men inte är det om det är att vara prestigelös i sig som är viktig.

 

Fundera på hur människor uppfattar dig.

 

Fundera på hur du vill bli uppfattad.

 

Fundera på vad du behöver förändra och i vilka situationer som du behöver ändra dig.

 

Sammantaget landar man i det vanliga; att självinsikt är den klart mest överlägsna tillgången till att utveckla beteendet. Och där är det viktigt att vara prestigelös, och våga se att det inte alltid är det som du trodde var rätt som var rätt. Rätt kan vara fel. Och den tanken är befriande.

 

Jag vet att du tror att det är rätt, men om det var fel hur vore det då?

 

Fungerar det här tänket när det gäller politik. Nej, inte helt, eftersom politik oftast bygger på värderingar. Och därför är det viktigt att känna till och förstå sina egna värderingar och hur det påverkar dina egna val. Det finns tillfällen då det kommer att vara 100% viktigt för dig att ha rätt, och att inte kunna ändra din åsikt. Kanske det till och med är så starkt att du behöver byta arbetsplats, bryta en relation, eller ändra dina planer helt. Det är kanske då i det läget som det startas krig, och kanske det är det som är diplomati; att få parterna att hitta sätt att leva med att de inte helt följer sina värderingar.

 

Så för att du ska veta om det är viktigt att alltid ha rätt. Råder jag dig att fundera på vilka värderingar du har, och hur viktiga de är för dig, och vilka konsekvenser som det får om du inte följer dem.

 

Ta reda på vad du har för värderingar, före du gör någonting annat. Det kommer att var en vägvisare och riktning för dig, och alla dina val. Och det som gör om du vet ifall det viktigaste är att ha rätt eller vad som är rätt. För dig.3 views
bottom of page