top of page

Jag har sån jäkla ångest
Men är det farligt då? När vi pratar om ångest så talar vi alltid om det som att det inte är bra.

Men är det verkligen alltid dåligt?


Det är en känsla som vanligtvis uppstår när vi känner oss hotade, osäkra eller överväldigade på något sätt. Ångest kan vara kroppens sätt att reagera på stress och signalera att något är fel eller att vi behöver agera.

När ångest uppträder kan den ha flera funktioner som varningssignal:


  1. Fara eller hot: Ångest kan vara kroppens sätt att varna oss för faror eller hot i vår miljö. Det kan hjälpa oss att vara uppmärksamma och redo att agera för att skydda oss själva.

  2. Behov av förändring: Ibland kan ångest vara ett tecken på att vi behöver göra förändringar i våra liv. Det kan vara att hantera stressfaktorer, lösa problem i relationer eller söka hjälp för att hantera svåra känslor.

  3. Inre obalans: Ångest kan även vara ett tecken på inre obalans, som kan vara relaterat till vår hälsa, vår livsstil eller vårt emotionella välbefinnande.

Att uppmärksamma och förstå varför ångest uppstår kan vara ett viktigt första steg för att hantera den på ett effektivt sätt.


Så det är viktigt att hitta sätt att hantera och känna igen sin ångest, istället för att springa bort från den.

Ångest är dessutom en känsla och så länge vi matar en känsla med tankar så stannar den kvar. Om vi istället accepterar den och nyfiket betraktar den så kan vi förstå vartifrån den kommer och hur vi bäst kan hantera den.


Vi har en tendens att alltid undvika obehag, men om vi alltid undviker obehag så kommer vi inte att förändras eller bli bättre på sådant som vi inte tidigare gjort.


Känslan av obehag. är en naturlig del av utveckling, och ångesten är en känsla som säger dig något.

Ta reda på vad.


2 views
bottom of page