top of page

"Jag ser ingen jävla skog!"


Nej, men jag ser många träd.


Det är inte lätt alla gånger att reda ut vad som är problemet, eller vad som är ens stressorer.


Jag råder alla som känner sig stressade att göra en stresskarta, eller en stressinventering. Gör helt enkelt en lista/karta på yttre och inre stressorer, det vill säga saker eller situationer som stressar dig.

Inre är när stressen kommer från dig själv, det kan vara kontrollförlust eller inre förväntningar. Yttre handlar om saker, mail, kunder, yttre förväntningar med mera.

Skriv ett till tre på dem, och låt tillexempel ett stå för det som du kan åtgärda med en gång, två för sånt som du behöver be om hjälp för att kunna hantera och tre för sånt som du inte vet hur du ska hantera.


På samma sätt kan man göra en inventering över resurser, problem, övertygelser med mera.


Det är överhuvudtaget ett väldigt bra sätt att försöka urskilja skogen bland alla träd. Det går att använda sin fantasi till nästan allt, det viktigaste är just att få det överskådligt. Det blir också en annan känsla när man skriver än när man bara tänker


Använd er whiteboard, och använd varandra. Be din kollega om råd. Be din partner eller vän om råd.

Skriv upp problem och fråga vad din kollega ser. Be om feedback. Det viktigaste är att komma ut ur huvudet och se det ni tänker.


Sluta grubbla, ta fram pennan.

8 views
bottom of page