top of page

Kan KBT hjälpa säljare till högre resultat?


Det korta svaret är ja.


När det gäller säljutveckling kan principer från KBT, speciellt när det handlar om att hantera negativa tankemönster och hantera motstånd, vara användbara. Att förstå och kunna hantera känslor av rädsla, avvisande eller otillräcklighet kan vara avgörande för framgång inom försäljning.


Till exempel kan KBT-tekniker som kognitiv omstrukturering användas för att hjälpa säljare att omvandla negativa tankar om avslag till mer positiva och konstruktiva tankar. Likaså kan avslappningstekniker som används inom KBT vara användbara för att hantera stress och bibehålla fokus under försäljningsprocessen


En återkommande sak hos säljare är prospektering och det som kallas för kalla samtal.

När man arbetar med säljare som har en utmaning i kalla samtal och nykundsbearbearbetning så är strukturen som man använder i kbt nyttig.


Jag arbetar som ICC Coach med en metod som både bottnar i NLP och KBT, det i kombination med att jag också är utbildad kbt terapeut, gör att jag kan förflytta mig mellan olika tekniker.


I huvudsak när det gäller kalla samtal och prospektering handlar det om att ommodellera tanken till en motiverande tanke, och få bort rädsla och obehag, och ersätta det med en annan känsla.


I många fall har jag hjälpt säljare till att faktiskt bli bra på kalla samtal, genom att ställa frågor och utforska hur man istället kan se på samtalet. Det samma hur man hanterar misslyckande och avslag.


Många säljare har en känsla av att de tränger sig på när de ringer, och stör. Men det är också så att många motiveras av att hjälpa människor och kunder. Om man genom frågor lyckas få säljaren att fokusera på hjälpandet, så kan man skapa motivation istället för rädsla.


Det handlar om att i samtalet observera vad säljaren motiveras av och hitta sätt att skapa motivation.


Har du svårt att ringa kallt? Undersök din rädsla, och ställ dig frågan; om jag inte var rädd , vad hade jag känt istället. Och varför.7 views
bottom of page