top of page

Tar du för mycket ansvar för dina medarbetare?Och vad är ansvar? En del klienter som jag har är chefer. Många har väldigt goda intentioner, och vill verkligen sina medarbetare väl. Men det är ju också så att ibland så vill man hjälpa för att gruppen ska uppnå målet. Man orkar inte stå och vänta på att medarbetaren ska lära sig och komma till skott, att förbereda sig för presentationen ska väl inte vara så svårt, heller inte att ringa alla överenskomma prospekt inom bestämd tidsplan. Affärer måste in och resultat ska uppnås, och mitt i allt det så är man också människa och vill alla väl.


Men det blir fel. Gränssättning är en av de viktigaste delen av en chefs arbete. Liksom det är oerhört viktigt för alla. Även för dina medarbetare. Inte minst för att du ska skapa en arbetsmiljö som är tydlig och trygg, effektiv, och sund.


Att ställa sig frågan vad som är mitt ansvar och vad som är andras är en avgörande sak för att minska stress och öka effektivitet.


Se till att dina medarbetare vet vad som förväntas av dem, och vad som förväntas av dig som chef.


Inre höga krav, och yttre otydliga och outtalade förväntningar skapar stress. Man vet aldrig när man har gjort nog.


Det här vet många av dem som. jag pratar med, men de har ändå valt att inte göra någonting åt det. Ingen verkar ha gjort det medvetet. Så det kanske är orättvist att säga att de valt det. Det har helt enkelt blivit så. Inte medvetet elakt. Utan snarare för att man inte vill göra fel. Man är rädd för att kräva för mycket, att ställa uttalade förväntningar och att ge tydlig feedback. För att man inte vara eller verka för hård.


Sammanfattningen av den här funderingen är att det ofta får negativa konsekvenser när man vill vara snäll

och att det inte är snällt, varken emot dig själv, emot dina medarbetare eller medmänniskor.


Ta en stund och fundera. Kan du vara tydligare emot dig själv, dina medarbetare, din familj och dina vänner.

Vad skulle det betyda, för dig och för dem?3 views
bottom of page