top of page

The cozy place of unhappiness - Det är lättare att låta bliUtmaningen när man är i ett tillstånd där man möjligen skulle behöva förändra något, är ofta inte att bara förstå vad problemet är. Det är inte sällan som man låter bli förändringen för att det helt enkelt kostar för mycket. Det kan vara att man inser att det jobb som man har och kanske har haft länge är en del av det som gör att man mår dåligt. Det kan vara ett beteende som är bekvämt att behålla för en vänner har samma vanor, och det bli då outhärdligt att tänka sig att man kan bli ensam, det kan vara en relation eller eller en boendesituation.


För att vi människor ska vilja förändra oss så behöver förändringen ge oss så många vinster att det är värt det, och det ska vara tydligt att det är kopplat till stora förluster att stanna kvar i beteendet.


Vi måste tydligt ha en motivation. Hjärnan verkar vara inställd på att vi människor ska göra samma sak eftersom det tar minst energi. Kanske, menar en del forskare, är det hjärnans huvuduppgift, eller i vilket fall en stor del av den. Det är som att hjärnan har en inställning för energispar. Och det är den som vi måste ta oss förbi. VI måste tydligt se och känna att förändringen är värd att göra.


Det är inte ovanligt att människor tappar energin när de inser att det kostar mycket att göra förändringen som de inser att de behöver. Det gäller att resonera kring vad förändringen är, och se om förändringen kan vara annat än det just uppenbara. Kanske man kan jobba kvar, men ha en annan roll, kanske man kan ändra sin inställning, eller sina förutsättningar eller förväntningar. Kanske kan man sätta tydligare gränser, kommunicera kring sin utmaning så att omgivningen förstår. Det finns många sätt att göra en förändring och det är inte alltid den som man först ser.


Att ställa frågor kring förändringen och utforska den, att kartlägga vad som sker, vinster och förluster är en stor del av mitt arbete som coach eller terapeut.


Att vilja lämna den verklighet som man lever i och att vilja göra förbättringar är en modig resa. Men nödvändig om man vill utvecklas.


Ha tålamod med dig själv, acceptera det som har varit, och ta kontroll över dina brister för att också se dina styrkor. Det är också en bra ide att fundera på vad som kostar minst att förändra men som kanske ändå har en stor inpakt.


Tillexempel har ofta förändring av hälsa en stor inpact på ekonomi och relationer, och prestation.

Det öppnar också upp att göra fröändringar och lämna saker. Man ger helt enkelt plats åt något annat, och i det kan motivationen ibland finnas. Behåller du det som du har kan du aldrig få det som du vill.


Det kommer ofta en dag då det inte längre är enklast att inte göra något. Vänta inte till du blir tvungen av yttre omständigheter. Det kan ofta bli ganska jobbigt, och du saknar helt kontroll på förändringen. Behöver du en förändring? Sätt igång. Det är enkelt att inte göra någonting men det är inte alltid det bästa.7 views
bottom of page