top of page

Vad skulle det betyda för dig att bli en bättre lyssnare?

Tips och tankar kring varför det är bra att jobba med sitt lyssnande. Del 1


Det är återkommande när man träffar chefer och ledare att de har en utväxling i sitt lyssnande.

Det kanske inte kommer som någon överraskning för någon. Chefer och ledare arbetar ju med sitt lyssnande, eller vill ofta göra det, och motståndet att utforska sitt lyssnande är ofta inte stort.

Men samma utmaning ligger hos de flesta som jag pratar med, och där finns alltid en utväxling

Många av de som jag träffar är dessutom i en period då har en svacka, eller en utmaning i sitt liv. det tenderar att göra oss människor ganska egoistiska och fokuserade på oss själva.

Att lyssna proffesionellt i samtal är som att spela musik, man tränar ett gehör.


Att bli en bättre lyssnare är en värdefull färdighet som kan förbättra dina relationer, din kommunikation och ditt förmåga att förstå andra människor. Här är exempel på några tekniker för att förbättra din förmåga att lyssna:

  1. Aktiv lyssning: Fokusera helt och hållet på den person som talar och visa genom din kroppsspråk och ditt svar att du är engagerad och intresserad av vad de säger. Undvik distraktioner som telefoner eller andra tankar.

  2. Ögonkontakt: Håll ögonkontakt med personen som talar för att visa att du är närvarande och uppmärksam på vad de säger. Undvik att stirra för intensivt, men håll en mjuk och vänlig blick.

  3. Parafraering: Upprepa med dina egna ord vad personen har sagt för att bekräfta att du har förstått dem korrekt och för att visa att du är engagerad i samtalet. Till exempel, "Så om jag förstår dig rätt, så säger du att..."

  4. Visa empati: Försök att sätta dig in i den andras position och förstå deras känslor och perspektiv. Visa empati genom att bekräfta deras känslor och upplevelser.

  5. Ställ öppna frågor: Använd öppna frågor för att uppmuntra personen att utveckla sina tankar och känslor. Undvik att ställa ledande frågor som kan styra samtalet åt ett visst håll.

  6. Undvik avbrott: Låt personen tala färdigt innan du svarar eller ger din åsikt. Undvik att avbryta eller avleda samtalet till dina egna erfarenheter eller tankar.

  7. Undvik att döma: Håll ett öppet sinne och undvik att döma personens åsikter eller känslor. Visa respekt för deras perspektiv även om du inte håller med.

  8. Ge feedback: Efter att personen har talat, ge konstruktiv feedback eller stöd för att visa att du har lyssnat och förstått. Undvik att ge råd om det inte har efterfrågats.

Genom att praktisera dessa tekniker regelbundet kan du bli en mer effektiv och empatisk lyssnare, vilket kommer att förbättra dina relationer och din kommunikationsförmåga.


Det finns så mycket att vinna på bättre samtal.. Och att lyssna är kanske det viktigaste, för när du lyssnar så kan du veta bättre vad du ska säga. Och kanske det viktigaste är att det ger en större mening till din roll på jobbet, i dina relationer och ditt liv.


Ett bra sätt är som vanligt att träna, och reflekter. Det är helt gratis och kommer att göra din dag så mycket mer spännande.7 views
bottom of page