Professionellt medberoende. Mitt ibland oss

Proffesionellt medberoende är en person som inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och handlingar.

En stor del av kostnader på företag är den tid som de anställda är ineffektiva. Men det är också brist på kvalitet, förlorade uppdrag och kunder och stressrelaterade sjukdomar som kan vara långdragna. För att kunna förhindra allt detta så är det gynnsamt att känna till de problem som alla företag har. Anställda är människor. Och med det så kommer fördelar och en del utmaningar. Att vara omtänksam som man ju behöver vara inom vården, är ju också något som lätt kan kan bli för omtänksam. Inom vård yrket är det proffesionellt medberoende alldeles tydligt närvarande och de företag som inte arbetetar med det kommer aldrig att bli effektiva och ge den vård och omsorg som omsorgstagaren, klienten eller patienten har rätt till.

Just inom vårdyrket är det därför enormt viktigt att man arbetar med syftet i uppdraget och inte går utöver det. Men det är också viktigt att man hela tiden är öppen med anställda och utöver egenkontroller samtal och lyfter upp det faktumet att det professionella medberoende är något som man inom vården är enormt exponerad för.

Så gäller detta bara inom vården. Nej, i var situation som fler människor arbetar tillsammans så exponeras man för möjlighet att utveckla medberoende. Det är inte ovanligt att man täcker för en kollega som är bakis, att man ser mellan fingrarna som chef pågrund av att personen presterar bra och kommer in med bra siffror. 

På alla arbetsplatser och företag behöver man tala om proffesionellt medberoende. Om man vill maximera effekten, men också om man vill ha en mänsklig arbetsplats som tar hänsyn till individens styrkor i en grupp och ett sammanhang.

Jag håller föreläsningar i ämnet och kommer gärna till din arbetsplats.