Coach, Terapeut- Krister Svensson

 Till mig kommer man oftast av två skäl:

Coaching: Man vill uppnå högre mål, förändra sitt  beteende och prestera på en högre nivå.

Samtalsterapi: Man vill få hjälp att förändra sitt liv, förstå det som varit och hantera stress, medberoende och relationer för att bygga sin självkänsla på lång sikt.

Terapi ser bakåt och coaching framåt. 

Det är viktigt att klargöra i första samtalet varför du kommer till mig, och vilka förväntningar du har på våra möte.

När vi avslutar vårt samarbete så har du uppnått ditt mål. Vare sig det är att leva efter sina värderingar, prestera effektivt, få verktyg för medberoende eller bygga upp en självkänsla som gör att du ärligt kan säga att du älskar dig själv. 

Jag är utbildad KBT-samtalsterapeut och ICC-certifierad coach,  KBT, innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande.

Det är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande terapi.

Jag hjälper människor med relationsproblem, anhörigproblematik, medberoende, stress, ångest och andra utmaningar att få ett bättre liv och bättre relationer till sin partner, familjemedlemmar, vänner och medmänniskor. Det handlar om att hantera förändringar och kriser och gå vidare stärkt emot de mål som vi vill uppnå och den person som vi vill vara.

Ring och boka tid 0730-600352, mail. krister@post.com

Sagt om mig:

“My work with Krister Svensson over the last 10 months has been not only productive but extremely enjoyable.  Krister is a highly skilled coach and strategist with the ability to clearly communicate complex ideas. The tools and concepts he shared with me are resources that will serve me for many years to come and I recommend Krister to any individual or company seeking world class coaching and training. "

Malcolm Larri 
Brave personal devolopment - Hammer & Hannborg

"Krister har förmågan att se helhetsbilder i organisationer, se övergripande och individuella behov, utveckla var anställds enskilda potential till det bästa möjliga utefter de förutsättningar som finns här och nu.
Han är mån om att man själv förstår vad man besitter för drivkrafter och vilka incitament som finns för att förstärka viljan att göra sitt bästa i sin arbetsroll. Krister är utöver detta ett stort stöd avseende hur man förvaltar sina egenskaper och förmågor så att de kommer till sin absolut bästa rätt i den kollegiala konstellation man befinner sig i på arbetsplatsen"

Emma Fred

Kvalitetsutvecklare Bra Liv

"Krister är en trygg och stabil coach som hjälpt mig med flera olika mål som jag velat uppnå. Han har bl a hjälpt mig fokuserat på att skapa balans i vardagen och prioritera rätt saker för att vara så effektiv som möjligt. Och genom en DISC-Analys fått mig att förstå mina styrkor och svagheter både privat och som chef/ledare. 
Jag rekommenderar Krister för dig som vill ha en coach som inte är rädd att ifrågasätta och utmana, han är inte en passiv lyssnare utan är alltid delaktig och engagerad i att uppnå bästa resultat "

Niklas Stoltz- VD-House of  Service