top of page

Sluta med jobbiga samtalDet är ändå mest du som tycker dem är jobbiga. Om vi börjar med att identifiera vad jag menar.

Många chefer som jag talar med drar sig för att prata om saker som de tycker är obekväma eller tror att deras medarbetar tycker är obekväma.


Viss är det ofta inte roliga ämnen i dess samtal. Det kan handla om att man inte får löneförhöjning, missbruk, frånvaro, eller stöd när någon gått bort eller någon annan kris har inträffat.


Men det är då som du som chef har ärliga, tydliga samtal som hjälper din medarbetare framåt.

Att inte ta samtalet är oärligt och en missriktad tjänst som ingen har bett om.En "björntjänst" är ett begrepp som används för att beskriva en situation där någon tänker göra något välmenande eller hjälpsamt, men som i själva verket resulterar i det motsatta eller skadar istället för att hjälpa. Och det är just det som du gör.


Om du har svårt att ta samtalet, är det bästa du kan göra att be om hjälp för att reda ut det innan.

Skapa en struktur för hur du ska hantera det som du tycker är jobbigt och på det sättet kunna finnas där i samtalet som den ansvarsfulla, och vid behov stödjande person du ska vara som chef.


De är dessa samtal som identifierar ditt ledarskap. Skapa en strategi, ta hjälp av coach eller terapeut. Många företag har policys kring den här typen av samtal eftersom det ofta är en del av arbetsgivaransvaret.

Det är också en viktig de av hur företaget lever upp till sina värderingar, och hur man hanterar samtalen är också en del av det rykte som ditt företag får. Samtalet som du har kan vara en del av avgörande beteendeförändring, eller det som ger styrka att ta sig vidare, omforma sin karriär. Det är ofta enormt viktiga samtal. Och det är viktigt hur du hanterar dem.


Det finns faktiskt en massa anledningar till att försöka att inte se samtalen som jobbiga.
9 views
bottom of page