top of page

DIN väg till förändring

Jag hjälper människor, att leda sig själv och andra, bli kvitt stress och medberoende och uppnå sina mål

Krister Svensson Coach och terapeut

Coaching  

  • - uppnå mål i yrkeslivet, & privat

Samtalsterapi

  • - hantera medberoende, självkänsla    & förändra beteendemönster

Företagstjänster

  • säljcoaching, ledar,  teamcoaching, rekryteringsstöd

                  BOKA HÄR

Ord från kund

"I recommend Krister to any individual or company seeking world class coaching and training. "

"Krister har förmågan att se helhetsbilder i organisationer, se övergripande och individuella behov,

utveckla var anställds enskilda potential till det bästa möjliga utefter de förutsättningar som finns här och nu."


"Jag rekommenderar Krister för dig som vill ha en coach som inte är rädd att ifrågasätta och utmana,

han är inte en passiv lyssnare utan är alltid delaktig och engagerad i att uppnå bästa resultat "

"Jag ger mina allra bästa rekommendationer utan reservationer."

 Ring 073 06 00 352

bottom of page