Medberoende generellt och proffesionellt

....... kallas det om man blir beroende en annan persons beteende. Man räknar vanligen att t.ex en missbrukare har ungefär 8 personer i sin direkta omgivning som är medberoende. Men det här handlar inte bara om tydligt missbruk. Det här problemet finns även på arbetsplatser där det kan utvecklas hos personer som kanske inte annars skulle utveckla beteendet.

Proffesionellt medberoende är en stor kostnad hos de allra flesta företag.

Det är grunden till oerhört mycket lidande för den enskilda individen. Det är inte helt ovanligt att det också leder till stressrelaterade problem då medberoendebeteende driver personen att vara mindre och mindre närvarande hos sig själv och mer och mer närvarande och engagerad i andra människors beteende. 

”Medberoende är ett inlärt beteende, som får sitt uttryck genom ett beroende av andra människor och saker utom det egna självet; dessa beroenden inkluderar försummelse och förminskning av den egna identiteten. Det falska jaget som växer fram blir ofta uttryckt genom kompulsiva vanor, beroenden och andra störningar som vidare ökar alienationen till personens egen äkta identitet, vilken i sin tur skapar skamkänslor.”
(Hughes-Hammer, Martsolf & Zeller, 1998, refererad i Dear et al., 2005, p. 188)

Grundtema- Medberoende

1. Externt fokus – att hela tiden fokusera på andras känslor och sinnesstämningar snarare än på sina egna, att ha tentaklerna utåt, t. ex gentemot en missbrukande familjemedlem eller på annat sätt dysfunktionell nära relation till den grad att man ’glömmer’ sig själv.

2. Självuppoffrande – att prioritera tillfredsställelse av andras behov framför ens egna, t. ex ”ställa upp” och därigenom också förstärka dysfunktionella beteende- mönster i omgivande relationer.

3. Försök att kontrollera andra människor – ägnar mycket energi åt att modifiera andras beteenden, t. ex att få dem att sluta dricka.

4. Undertrycker egna känslor – uttrycker inte eller kan inte identifiera sina egna känslor, svårigheter att hävda och prioritera egen behovstillfredsställelse framför behovstillfredsställelse hos personer i omgivningen.

 

Ett medberoende kan utvecklas var och när som helst. Det enda som krävs är att

personen befinner sig i närheten av en så stark aktivitet att personen sugs in

Och dras med. Vanligast exempel är:

  • Droger, i alla former

  • Sjukdom

  • Missbruk i alla former. Spelmissbruk, sexmissbruk mm

  • våldsamt beteende

Hur många finns det ?

• Alkohol är det vanligaste beroendet i det svenska samhället, men det finns många andra som, t.ex. narkotika, spel, sex, mat m.fl.

• I Sverige uppskattas det finnas cirka 26 000 narkomaner och cirka 300 000 alkoholister. Mörkertalet är stort. Om vi utgår från dessa siffror och räknar med att varje missbrukare har åtta personer i sin närhet som är medberoende, då finns cirka 2 400 000 medberoende till missbrukare i det här landet.

Medberoende blir i slutändan helt självutplånande.

En bra fråga är: "Vem gör jag det här för?"

Man hjälper  för sin egen skull, för att man själv inte klarar av att låta personen ta konsekvens av beteende.

Man klarar inte heller själv av den konsekvensen och försöker släta över och låtsas som att det inte finns något reelt problem. Det kommer att bli bättre när förutsättningarna har ändrats. Men när förutsättningar har ändrats så är det andra saker som måste ändras. Men då blir det bra.........

Är du medberoende? Eller känner du igen dig?

Ta makten över ditt eget liv och hjälp någon på riktigt. Börja idag.