Medberoende 

Att alltid tänka på någon annan, före man tänker på sig själv..

Medberoende..... kallas det om man blir beroende en annan persons beteende. Och med det menar jag anpassar sitt beteende efter någon annan, lägger onormalt mycket energi och engagemang i andras beteende, tror sig veta andras behov, tror att personen kommer att förändras till "det bättre" under andra förutsättningar, ser andra som offer och ger inte andra möjligheten att ta ansvar över sina egna val.

Dessa personer söker sig ofta till människor som de tycker sig vilja hjälpa. De underordnar oftast sina egna behov mer eller mindre och tycker ofta att de inte gör tillräckligt. Beteende eskalerar ofta. Relationer kraschar för att de inleder relationer med en partner som de vill ska älska dem, men som inte är kärleksfulla. De dras ofta till dysfunktionella relationer, det är alltid en obalans.

Att vara medberoende är som att alltid vara någon annanstans än hos sig själv. Så medberoende kan visa sig genom att man är tillsammans med en missbrukare, men också på jobbet. Själva begreppet uppstod dock när man upptäckte att anhöriga till missbrukare också behövde hjälp. Nu ser vi att beteendet drabbar personen i så många fler sammanhang. Det är också logiskt att beteende kan leda till utbrändhet och ångest, då man inte får någon återhämtning och man aldrig kan göra nog. Man har svårt med den självkärlek, självkänsla som är så viktig för att skapa stabilitet hos en person.

Ofta när man ställer frågan till en klient om hen kan säga tre saker som är viktigast för dem i en kärleksrelation så nämner de oftast tre saker som de inte får i den relationen som de har. Tillexempel; tillit, närhet, ärlighet.

Utmaningen är inte att förstå det logiskt utan att känslomässigt acceptera att den partner som man har inte uppfyller ens egna krav på en kärleksrelation. Partnern är i verkligheten inte den person som man skulle önska att personen är. Och då älskar man inte personen utan drömmen om personen. Och det är inte ärligt.

I samtal behöver man hitta dessa förlösande punkter och de kan hjälpa till en förändring. Det är viktigt att tänka på att det inte finns några rätt eller fel. Men det mest ärliga sätt att leva sitt liv är att förstå konsekvenserna av de val som man gör. 

 

Medberoende är ett begrepp och ingen diagnos.

Det finns dock mycket som pekar på gemensamma erfarenhet och förklaringar till att beteendet uppstår. Det verkar också så att det skapar många andra liknande problem hos de som känner igen sig i begreppet, så som stress, ångest, problem med självkärlek, relationer i allmänhet, bland annat.

Ofta finns förklaringar i anknytningar eller erfarenheter som stört självtilliten.

Det här problemet finns även på arbetsplatser där det kan utvecklas hos personer som kanske inte annars skulle utveckla beteendet.

Det är grunden till oerhört mycket lidande för den enskilda individen. Det driver personen att vara mindre och mindre närvarande hos sig själv och mer och mer närvarande och engagerad i andra människors beteende. Och ofta eskalerar det och leder till en kris som gör att man söker efter en terapeut som stöd, söker sig till självhjälpsgrupper som Alanon, eller att det lett till utbrändhet och att man då kanske fått hjälp genom företagshälsovård. 

Grundtema- Medberoende

1. Externt fokus – att hela tiden fokusera på andras känslor och sinnesstämningar snarare än på sina egna, att ha tentaklerna utåt, t. ex gentemot en missbrukande familjemedlem eller på annat sätt dysfunktionell nära relation till den grad att man ’glömmer’ sig själv.

2. Självuppoffrande – att prioritera tillfredsställelse av andras behov framför ens egna, t. ex ”ställa upp” och därigenom också förstärka dysfunktionella beteende- mönster i omgivande relationer.

3. Försök att kontrollera andra människor – ägnar mycket energi åt att modifiera andras beteenden, t. ex att få dem att sluta dricka.

4. Undertrycker egna känslor – uttrycker inte eller kan inte identifiera sina egna känslor, svårigheter att hävda och prioritera egen behovstillfredsställelse framför behovstillfredsställelse hos personer i omgivningen.

Medberoende kan utvecklas var och när som helst. Det enda som krävs är att

personen befinner sig i närheten av en så stark aktivitet och beteende att man utvecklar medberoendet.

Vanligast exempel är:

  • Droger, i alla former

  • Sjukdom

  • Missbruk i alla former. Spelmissbruk, sexmissbruk mm

  • Våldsamt beteende

Hur många medberoende finns det ?

• Alkohol är det vanligaste beroendet i det svenska samhället, men det finns många andra som, t.ex. narkotika, spel, sex, mat m.fl.

• I Sverige uppskattas det finnas cirka 26 000 narkomaner och cirka 300 000 alkoholister. Mörkertalet är stort.

Om vi utgår från dessa siffror och räknar med att varje missbrukare har åtta personer i sin närhet som är medberoende, då finns cirka 2 400 000 medberoende till missbrukare i det här landet. Det finns överallt. 

Medberoende blir i slutändan helt självutplånande.

Är du medberoende? 

Ta makten över ditt eget liv och hjälp någon på riktigt.

Börja idag.

Boka ett första samtal tel 0730 600 352