Terapi ser bakåt och Coaching framåt.

Det är vanligt att man behöver kombinera båda, men det är i många fall också viktigt att man fokuserar på att hela innan man kan gå framåt.

 

Det är också väldigt gynnsamt att ta reda på varför det blev som det blev, att förstå sin historia för att kunna bygga sin framtid. Samtalsterapi är ett  sätt att hantera, förstå och förändra.

Det kan också vara samtal som i första hand inte är att förändra utan hjälp att ta sig igenom sorg, förlust av anhörig, avslutade kärleksrelationer, eller andra händelser i livet som vi behöver bearbeta för att kunna gå vidare. 

Jag arbetar som KBT-terapeut. Min främsta inriktning Medberoende och intilliggande problem, som stress och ångest. Man börjar samtalen med att utifrån syftet som klienten har ställa frågor för att ta fram en bakgrund. Det landar ofta i barndomen och man behöver undersöka anknytningsmodeller, och hur de kan ge förklaringar på hur man har hanterat situationer och relationer längre fram i livet. Det är heller inte ovanligt att man redan har gått i terapi och har en förståelse för sin historia och sitt problem men att man behöver att ta ytterligare steg för att göra en bestående förändring.

Kanske man återigen har gått in i en destruktiv relation, sökt sig till fel arbete eller har återgått i stress som gör att man känner sig, eller är utbränd. Kanske man behöver ytterligare hjälp för att reda ut sin relation till sina föräldrar eller sina barn. 

Alla människor är både lika och olika och det är stärkande för de flesta att få stöd att förstå sitt beteende men också känna sig tryggare i och förstå att andra har gått igenom liknande problem, och att de allra flesta har utmaningar. Det är också stärkande att förstå utifrån teorier hur det hänger ihop, och att få verktyg som kan hjälpa till att hantera låsningar i beteendet.

Hur länge som man går i samtal är olika. Ibland går man ett tag och kommer tillbaks. Ibland behöver man bara någon gång. Och ibland går man längre. Jag för alltid en dialog för att syftet med fortsatta samtal ska vara tydlig.

Det är väldigt enkelt. Boka en tid för ett första samtal så blir det tydligt. tel 0730 600 352