Terapi ser bakåt och Coaching framåt. Det är vanligt att man behöver kombinera båda, men det är i många fall också viktigt att man fokuserar på att hela innan man kan gå framåt. Det är också väldigt gynnsamt att ta reda på varför det blev som det blev, att förstå sin historia för att kunna bygga sin framtid. Samtalsterapi är ett  sätt att hantera, förstå och förändra. Det kan också vara samtal som i första hand inte är att förändra utan hjälp att ta sig igenom sorg, förlust av anhörig, avslutade kärleksrelationer, eller andra händelser i livet som vi behöver bearbeta för att kunna gå vidare.