top of page

Jag har ingen motivation


Ganska ofta träffar jag personer som inte har motivation. Nej, det är ju inte sant. Jag träffar personer som säger att de inte har motivation. Men de har haft tillräcklig motivation för att komma till mig.


Alla människor har inte samma typ av motivation. Man upplever eller beskriver den olika. Det viktiga är att undersöka det som är din motivation, den kan vara inre och yttre. det kan också vara så att det är mer motiverande att motiveras över hur man inte vill att det ska gå. Så kallad hotifikation


Jag hade en klient som beskrev att han vaknade tidigt och kände ett starkt driv, för att han inte ville misslyckas. Han såg framför sig att allt skulle gå åt helvete. Allt kunde tas ifrån honom om han inte hoppade upp och skärpte sig.


Det vi fick jobba med vara att undersöka den känslan för att skapa en tydlig bild för honom vad han motiverades av.


Andra har haft en väldigt stark känsla av vad de motiveras till.


Är det viktigt att känna till vad man motiveras av?

Här är några skäl till varför det är viktigt att känna till vad som motiverar en:


1. Ökad Självmedvetenhet

Att förstå vad som motiverar dig hjälper till att öka din självmedvetenhet. Detta kan leda till bättre självförståelse, vilket är grundläggande för personlig utveckling och förbättrad självstyrning.

2. Målformulering och Uppnåelse

När du vet vad som motiverar dig kan du sätta realistiska och meningsfulla mål. Detta gör det lättare att upprätthålla engagemang och uthållighet när du arbetar mot dessa mål.

3. Förbättrad Prestation

Genom att anpassa dina uppgifter och aktiviteter efter dina motivationsfaktorer kan du öka din produktivitet och prestation. Du är mer benägen att arbeta hårdare och vara mer fokuserad om du känner en stark inre eller yttre motivation.

4. Bättre Beslutsfattande

Medvetenhet om dina motivationsfaktorer kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om karriär, utbildning och andra livsval. Du kan välja vägar som är mer sannolika att ge dig tillfredsställelse och framgång.

5. Ökad Tillfredsställelse och Välbefinnande

När du engagerar dig i aktiviteter som du är motiverad av, ökar din känsla av tillfredsställelse och välbefinnande. Detta kan leda till högre nivåer av lycka och minskad stress.

6. Förståelse för Andra

Att förstå din egen motivation kan också hjälpa dig att förstå andras motivation. Detta kan förbättra dina relationer och göra dig mer empatisk och effektiv i team- och ledarskapsroller.

7. Hantering av Utmaningar

När du känner till dina motivationskällor kan du bättre hantera motgångar och utmaningar. Du kan hitta sätt att återupptända din motivation eller söka nya strategier för att övervinna hinder.

8. Förbättrad Självdisciplin

Att känna till vad som motiverar dig kan stärka din självdisciplin, eftersom du kan skapa strategier för att hålla dig själv ansvarig och på rätt spår mot dina mål.


Hur Du Kan Identifiera Dina Motivationskällor


  1. Reflektion: Ta tid att reflektera över tidigare erfarenheter och identifiera situationer där du kände dig mest engagerad och uppfylld.

  2. Feedback: Be om feedback från vänner, familj eller kollegor om när de ser dig mest motiverad och energisk.

  3. Personlighets- och Motivationstester: Använd verktyg som Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) eller andra personlighetstester som kan ge insikter om dina motivationsfaktorer.

  4. Experimentera: Prova olika aktiviteter och projekt för att se vad som verkligen intresserar och engagerar dig.

  5. Dokumentation: Håll en journal över dina aktiviteter och notera när du känner dig mest och minst motiverad.


Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att känna till vad som motiverar dig eftersom det påverkar alla aspekter av ditt liv, från karriärval och prestationer till personlig tillfredsställelse och välbefinnande. Genom att förstå och utnyttja dina motivationskällor kan du leva ett mer meningsfullt och produktivt liv.


Det är viktigt hur du kopplar ihop motivationen med målet. Men det skriver jag mer om snart :-)


2 views
bottom of page