top of page

Stress och medberoende


Det finns flera anledningar till att jag ofta uppfattar det som att utbrändhet och medberoende ofta hör ihop. Jag säger ofta, för att jag tycker att det är viktigt att aldrig sätta likhetstecken eller säga att det alltid är så.

Jag utgår alltid att man behöver fokusera på var klients utmaningar utan att i förhand bestämma vad som är vad. Det är heller inte alltid viktigt vad som är vad, utan snarast hur man hanterar de problem som klienten uppfattar finns.

Att ha ett lösningsfokus är och har alltid varit viktigt för mig i möte med klienten.

Det är dock troligt att man som medberoende upplever stress eftersom det ligger i definitionen av medberoende att man inte är närvarande i sig själv utan mer i sin omgivnings behov.

Det verkar också så att när man flyttar gränser och rubbar balansen så tenderarar man att fortsätta flytta gränser och då blir det till slut ohållbart.

Det allra viktigaste är att fråga sig hur man mår, och hur man vill må.

At träna på att utgå från och känna efter sina egna behov är en början. Många som jag träffar känner aldrig efter sina egna behov. Börja i dina små behov; mjölk till kaffet, när du behöver eller vill avsluta möten, vilken mat du vill ha till middag. Bli tydlig i de små behoven för att klara av de stora. Som medberoende. är en väg till att hantera sina utmaningar

att börja bygga en karaktär som utgår från dig själv. Medberoende behöver förstärka sina konturer och gränser.

Som vanligt när det gäller förändring och för att du ska vilja förändras så behöver priset för att inte förändras vara högre än vinsten att inte förändras. Njut av dig själv och träna på att uppskatta dig själv. Om du inte tar hand om dig själv kan du aldrig bidra på ett äkta vis och ge till andra.
13 views
bottom of page